NIRK9009.jpg

עורכת דין סיון גולדברג מתמחה בתחום ייפוי כוח מתמשך

עו"ד סיון גולדברג עוסקת בייפוי הכוח המתמשך, על כל היבטיו, כתחום עיסוק עיקרי, ולכן מצויה בפרטי הפרטים המשפטיים של הנושא ומציעה ייפוי כוח מתמשך אפקטיבי. כל ייפוי כוח מתמשך שנערך אצלה נעשה תוך התחשבות מירבית במקרה הספציפי, בצרכים ובמאפיינים הייחודיים של הלקוח/ה. היחס הוא אישי, והיא מקדישה את מלוא תשומת הלב, האמפתיה והמחשבה לכל לקוח/ה שלה.

אודות

עורכת דין סיון גולדברג הינה בעלת תואר LLB במשפטים מהמכללה למינהל. לאחר הסמכתה כחברה בלשכת עורכי הדין עברה עו"ד סיון גולדברג השתלמויות רבות בתחום ייפוי כוח מתמשך.