top of page

ייפוי כוח מתמשך - במה למעשה מדובר?

ייפוי כוח מתמשך הוא ביטוח משפטי שאת/ה עושה בעודך כשיר, שיאפשר לך לממש את הרצון העכשווי שלך לשארית החיים במקרה שחלילה תגיע למצב של אי כשירות. לא מדובר בייפוי כוח רגיל אשר פוקע ברגע שמאבדים כשירות, אלא בכלי שמתחיל לעבוד מרגע שמאבדים כשירות. כלומר, המילה "מתמשך" מתייחסת לכך שייפוי הכוח מתמשך לעבר תקופת אי הכשירות (בניגוד לייפוי כוח רגיל שנפסק כשמאבדים כשירות). ייפוי כוח מתמשך נותן לך ביטחון שאם תאבד כשירות, תוכל בכל זאת להתנהל לפי אמות המידה, הרצונות והסטנדרטים שקבעת כשהיית כשיר.

באיזו כשירות מדובר?

לבצע פעולות ולקחת החלטות על עצמינו בתחומים רכושיים, רפואיים וכל השאר. למשל, פעולות בחשבון בנק, בגופי המדינה והעיר, בקופת חולים; החלטות על מגורים בגיל השלישי או סיוע סיעודי.

מדוע חשוב לאדם כשיר לעשות ייפוי כוח מתמשך?

במצב שבו לא נהיה כשירים, ביצוע פעולות שונות כבר לא יהיה אפשרי או מובן מאליו. מישהו, אדם כלשהו בעולם, יצטרך לפעול בשמינו, והוא לא יוכל לעשות זאת בלי שתהיה לו הרשאה חוקית לכך, אפילו לביצוע הפעולות הקטנות ביותר.

כדי שמישהו יוכל לפעול בשמינו, קיימות אך ורק שתי חלופות: אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך. הכלי הוותיק מהשניים הוא אפוטרופוס. כלי זה סבוך מבחינה בירוקרטית, שכן אפוטרופוס ממונה על ידי בית משפט וזאת כשהאדם כבר אינו כשיר. כמו כן יש על האפוטרופוס פיקוח ממשלתי הדוק, וחלות עליו חובות דיווח מסורבלות בגין פעולות שנעשות.
 

כלי חדש יחסית הוא ייפוי כוח מתמשך. מדובר בכלי רך יותר, שכן הוא נערך מחוץ לכותלי בית המשפט, ניתן לבחור את רמת הפיקוח על המיופה, וגם לבחור את רמת הדיווח שלו. הכלי מאפשר בחירה רחבה יותר של רצונות המייפה וביטוי מפורט שלהם מראש, זאת בהתבסס על מה שהמייפה עצמו הורה בעודו כשיר.
 

חשוב לאדם כשיר לעשות ייפוי כוח מתמשך גם משום שניתן לעשותו אך ורק כל עוד אנחנו כשירים. כלומר אם אנחנו כבר לא כשירים, אז פספסנו את הרכבת לעשות ייפוי כוח מתמשך. אנחנו לא רוצים להיות במקום בו הברירה היחידה תהיה אפוטרופסות.

איך ייפוי כוח מתמשך עוזר לנו?

הוא מבטח אותנו ואת הקרובים שלנו – שביום הדין נהיה מצוידים, מוגנים, מוכנים ומזומנים לתת למיופים שאנחנו בחרנו, לפעול לפי הרצונות שעיגנו מבעוד מועד. במצב של כשירות, ייפוי הכוח המתמשך מופקד במשרד המשפטים, ואנו יכולים להתפלל שלא נזדקק לו. אם מגיעים למצב של אי כשירות ומזדקקים להפעלת ייפוי הכוח המתמשך, ניתן להפעילו בצורה פשוטה (בניגוד לתהליך מינוי אפוטרופוס), מחוץ לבית המשפט, על ידי המיופים עצמם, אפילו באופן מקוון.

LOGO

הבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין ייפוי כוח רפואי לחולה נוטה למות

יש בלבול בין השניים הן בקרב הציבור והן אפילו בקרב חלק מעוה"ד שמתעסקים בנושא.

ייפוי כוח מתמשך (להלן ייקרא לנוחות הקריאה: יפ"ם) מכסה את כל תחומי החיים: רפואיים, רכושיים, אישיים (ניתן לעשות רק רפואי למשל, אך חבל לכלול רק חלק מהנושאים אם אפשר יותר). היפ"ם יתחיל לעבוד מרגע אי-כשירות ויסתיים לא יאוחר מן הפטירה. עם עליית תוחלת החיים, זמן זה עשוי להתפרש על פני שנים. אך יפ"ם לא עובד לגבי הוראות הקשורות בהארכת/אי-הארכת חיים.

ליפ"ם אין הגבלת זמן, אלא אם רוצים; יפ"ם נערך על ידי עו"ד שעבר/ה הכשרה ייעודית; אפשר לעשות יפ"ם מגיל שמונה עשרה; יפ"ם קיים בישראל ככלי פרקטי רק משנת 2017; לבסוף, היפ"ם נערך לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ומטופל בידי משרד המשפטים.

לעומת זאת, ייפוי כוח רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות (להלן ייקרא: יפ"ר חנ"ל) מיועד רק לתקופת סוף חיים שרופא/ה הגדיר שאף בהינתן טיפול רפואי יש לאדם מקסימום חצי שנה לחיות. במסגרת יפ"ר חנ"ל ניתנות הוראות לגבי הארכת חיים: כן או לא.

יפ"ר חנ"ל דורש חידוש מידי חמש שנים; יפ"ר חנ"ל נערך על-ידי רופא/ה או אח/ות (ללא עו"ד); אפשר לעשות יפ"ר חנ"ל מגיל שבע עשרה; יפ"ר חנ"ל קיים בישראל ככלי פרקטי משנת 2006; ולבסוף, היפ"ר חנ"ל נעשה לפי חוק החולה הנוטה למות, ומטופל בידי משרד הבריאות.

בעיניי ראוי לאחד את שני המסמכים הללו, כך שייפוי כוח מתמשך יכלול גם הוראות לגבי הארכת חיים. זה מצריך תיקון של החוק. מי י/תרים את הכפפה?

LOGO

האם איכפת לי מה יקרה בחשבון הבנק שלי אם כוחי לא יהיה במותניי?

כשבן משפחה שלנו מזדקן, לעתים קם צורך לעזור לו בניהול שוטף, בין היתר בכספיו. יש משפחות שנוטות לצרף בן/ת לחשבון בנק ההורה. אולם צירוף אדם, אפילו בן/ת, לחשבון עלולה להיות טעות מרה.

 

שותף בחשבון בנק הוא בעלים של (חלק מ-) הכסף לכל דבר ועניין. גם אם השותף-הבן הגון וסומכים עליו לחלוטין, ייתכנו מצבים שאינם תלויים בו.

בני משפחה של השותף-הבן עלולים לדרוש מנה מהכספים הנמצאים בחשבון. למשל, כאשר נוצר סכסוך בין השותף-הבן לבין בן/ת זוגו, או במצב שבו השותף-הבן נפטר ויורשיו נכנסים בנעליו. במצבים כאלה בעל החשבון המקורי עלול לאבד מכספיו, מבלי שיש לו שליטה, בפרט אם אינו כשיר.

 

למרות שמצבים לא צפויים הם חלק מהחיים, ניתן לבטא מראש את רצונותינו ולעגן אותם בדרך של ייפוי כוח מתמשך.

 

מדוע צריך ייפוי כוח מתמשך, כשיש אפשרות לתת ייפוי כוח רגיל במקום שותפות בחשבון?

כי ייפוי כוח רגיל תקף אך ורק כל עוד נותן הייפוי צלול בדעתו.

ברגע שהנותן מאבד את צלילותו, ייפוי הכוח הרגיל פג ואינו תקף.

רק ייפוי כוח מתמשך נמשך לתוך תקופת אי הצלילות, והוא שיאפשר לקרוב שנבחר לפעול בשמך בחשבון הבנק שלך כפי שהורית לו מבעוד מועד.

 

ומדוע צריך ייפוי כוח מתמשך, כשקיים בבנק "טופס אריכות ימים"?

לפעמים אני נתקלת בטוקבקים של אנשים שממליצים לחתום על טופס אריכות ימים כחלופה לייפוי כוח מתמשך. מדובר בטעות, משום שטופס אריכות ימים מיועד למצב עניינים אחר והוא אינו פותר את הבעיה שייפוי כוח מתמשך כן פותר.

טופס אריכות ימים מתייחס למצב שבו נפטר אחד משותפי חשבון הבנק, ומאפשר לשאר השותפים לפעול בחשבון חרף פטירת האחר. אך טופס אריכות ימים לא מטפל במצבים של אי כשירות ואי צלילות.

אם בעל החשבון המקורי יאבד את צלילות דעתו, טופס אריכות ימים לא יאפשר לשותף האחר בחשבון להמשיך לפעול בו - והחשבון יוקפא.

רק ייפוי כוח מתמשך נמשך לתקופת אי כשירות ואי צלילות, והוא שיאפשר לקרוב שנבחר לפעול בשמך ולהגשים את הרצון שביטאת כשהיית צלול.

 

אמנם קיימת חלופה לייפוי כוח מתמשך והיא אפוטרופסות. כשבעל החשבון המקורי מאבד צלילות, אפוטרופוס יוכל לפעול בחשבון במקומו.

אולם בפוסט קודם הסברתי מדוע אפוטרופסות אינה אידאלית.

 

כיום משקיים ייפוי כוח מתמשך בישראל, אפשר להימנע מתסבוכות הנובעות מהכנסת שותף לחשבון הבנק. עשיית ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לנו לקחת אחריות על ניהול חיינו כרצוננו.

bottom of page